Ontwerp

Ontwerpen is de hoofdactiviteit van Job Kneppers Ontwerp & Realisatie, met de nadruk op technisch ontwerpen. Daarbij is innovatie een gemeenschappelijk kenmerk van onze werkwijze en eindresultaten. Met meer dan 10 jaar ervaring en een 100% track-record kunnen wij vooraf een goede inschatting maken ten aanzien van haalbaarheid en opdrachtgrootte.

In nauw overleg met de opdrachtgever worden de beoogde vraag- en doelstellingen vastgesteld waarna dit wordt vertaald naar een gespecificeerde offerte. Op basis van de opdracht worden er, afhankelijk van het type project, conceptvoorstellen en/of technische tekeningen gepresenteerd. Deze voorstellen worden met de klant besproken en tot tevredenheid verder uitgewerkt. Op basis van deze resultaten worden prototypes, renderingen, 3D-CAD-files of eindproducten aangemaakt. Tijdens het gehele proces wordt de opdrachtgever op de hoogte gehouden van de voortgang en waarnodig de doelstelling aangepast of aangescherpt.

Binnen het bedrijf is ruime know-how aanwezig op het gebied van:

 

Flowscope - voor VP Instruments

Decapper - voor Kordia